Odtłuszczanie i śrutowanie jednocześnie

Śrutowanie bez wstępnego czyszczenia będzie standardową procedurą z nowym dodatkiem do medium czyszczącego. Nowy produkt PantaTec GmbH uczestniczy w bezpośrednim procesie usuwania olejów i tłuszczów podczas procesu śrutowania, znacznie upraszcza przygotowanie powierzchni metalowych i redukuje koszty procesu. Dzięki produktowi Panta Tec Ultimate bezpośrednio po procesie śrutowania można nakładać powłokę. Środek należy dodać do urządzenia śrutującego. Po krótkim czasie użytkowania środka, znacznie poprawia się jakość powierzchni stalowych i innych metali, które - na przykład - mają być pokryte warstwą antykorozyjną.

Sposób obróbki powierzchni jest w ten sposób krótszy, bardziej niezawodny oraz bardziej opłacalny. Znacznie lepsza jest także jakość przygotowania powierzchni, co stanowi podstawę do nakładania powłok i dodatkowych wykończeń. Wystarczy wymieszać dodatek ULTIMATE ze śrutem. Oleje, smary i tłuste środki są bezpośrednio usuwane z procesu produkcji podczas procesu śrutowania. Zwykle etap mycia powierzchni metalowych po i przed procesem śrutowania jest już niepotrzebny, zapewnia to oszczędność kosztów i czasu, a także poprawę, niezawodność i jakość procesu. Zniszczone powierzchnie są dobrze przygotowane pod powłoki i mogą być pokryte bezpośrednio po śrutowaniu za pomocą odpowiednich systemów malarskich lub dodatkowych wykończeń. Ze względu na swoje właściwości fizyczne, dodatek do czyszczenia ULTIMATE jest w stanie oderwać się od substancji wynikających z procesu produkcyjnego, takich jak oleje, smary i środki rozdzielające i powiązać je. Tłuszcze są następnie rozdzielane z bardzo wysoką wydajnością od śrutu, maszyny śrutowniczej i - co najważniejsze - z powierzchni obrabianych elementów.

Konwencjonalny separator powietrza wydmuchuje środek w procesie śrutowania, tak, że nie ma on już wpływu na proces. To zapobiega zanieczyszczeniu medium śrutującego oraz przeniesienie olejów i smarów bezpośrednio do odpadów z separatora.

Oprócz swojej ogromnej skuteczności, PantaTec ULTIMATE okazał się również być neutralny dla etapu nakładania powłoki. Jest biologicznie nieszkodliwy i nie zawiera rozpuszczalników (lotnych związków organicznych). Proces śrutowania z PantaTec przebiega w najprostszy sposób. Użytkownicy zgłaszają znaczną poprawę właściwości przepływu medium śrutującego, poprawę procesu śrutowania ( osiąganie i chropowatości) lepszej czystości widoczne w krótkim czasie po zmieszaniu z dodatkiem PantaTec ULTIMATE. Nie ma konieczności wstępnego mycia.

 1

Rys. 1. Element po śrutowaniu ścierniwem zaolejonym-góra i po użyciu PantaTec Ultimate-dół.

 

Prawie trzy lata temu, komplikacje techniczne i wysokie koszty wytwarzania warstw antykorozyjnych zmusiły niemieckiego producenta do poszukiwania nowej metody odtłuszczania. Zanieczyszczenia powierzchni metalowych przez oleje i smary z procesu produkcji musiały być usunięte bezpośrednio podczas procesu piaskowania, bez kosztownego procesu mycia i suszenia.

 

rys2

Rys. 2. Problemy z nakładaniem powłok związane z obecnością smarów, olejów oraz substancji antyodpryskowych z procesu spawania

 

Materiały pomocnicze z produkcji konstrukcji stalowych i maszyn są wcześniej usuwane przez mycie (często ręcznie) z powierzchni metalowych przed procesem śrutowania. Jeśli ten krok nie jest odpowiednio wykonany lub nie przeprowadzony w ogóle, oleje i smary są przenoszone do procesu śrutowania. Zanieczyszczenia te następnie przenoszone są na oczyszczany element.

 6

Rys. 3. Wady powłok malarskich wynikające z obecności zanieczyszczeń olejowych

 

Mamy wtedy do czynienia z wadliwym przygotowaniem powierzchni. Tym samym warunek niezawodności procesu i zapewnienia wysokiej jakości nie jest spełniony.

Obecnie dodatek PantaTec stał się niezbędnym i standardowym produktem do czyszczenia metalicznego ścierniwa, używanym do usuwania olejów w dziedzinie przygotowania powierzchni dla ochrony przed korozją powłok metalowych. Środek znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu części do produkcji samochodów, maszyn rolniczych i budowlanych. Stosuje się go również przy produkcji zespołów spawanych, śrub i części giętych dla przemysłu motoryzacyjnego, a także w produkcji zaworów i rur z żeliwa, metali lekkich i brązu w odlewni metali. Stosowanie dodatku zapewnia znaczną poprawę i stabilizację procesu śrutowania. Śrut, który miesza się z dodatkiem PantaTec zostaje oczyszczony z mediów tłustych i wykazuje doskonałe właściwości wolnego przepływu, zapewniając doskonałe wsparcie swojej podstawowej funkcji usuwania ściernego materiału stałego. Smary i oleje nie są już przenoszone i nie zatykają filtrów pyłami z instalacji śrutownicy. Proces czyszczenia pozostaje funkcjonalny i stabilny. Mieszanina operacyjna jest więc niezmienna, istotnym warunkiem jest uzyskanie wymaganej chropowatości powierzchni i czystości.

Użytkownicy instalacji śrutujących mogą w łatwy i prosty sposób sprawdzić stopień zaolejenia śrutu. Wystarczy wykonać test sprawdzający chłonność wody. Wskutek różnych oddziaływań międzycząsteczkowych cząsteczek oleju i wody, obie ciecze nie mieszają się ze sobą. Jeżeli zatem w zaolejone ścierniwo wprowadzimy wodę, jej wsiąkanie będzie mocno ograniczone (rys. 4). Mierząc czas potrzebny na penetrację śrutu możemy określić stopień zaolejenia. Czyste ścierniwo nie zawiera substancji oleistych, może być zatem użyte jako obiekt referencyjny i w tym przypadku woda wsiąknie w kopczyk śrutu bez większych problemów. Pobierając próbkę z układu „zaszczepionego” naszym środkiem i wykonując na nim test wodny, możemy określić skuteczność oczyszczania ścierniwa z tłuszczu.

 rys4

Rys. 4. Test penetracji wodą

 

Po zastosowaniu dodatku PantaTec wyraźna poprawa stanu medium śrutującego jest widoczna już po 0,5 – 1 h. Pierwsze użycie nie wymaga zmiany w systemie śrutującym.Konieczne jest jedynie, aby znaleźć odpowiednią pozycję wprowadzania dodatku, w celu zapewnienia dobrego wymieszania z medium śrutującym. Tutaj pracownicy Poltech służą pomocą w zaszczepieniu instalacji środkiem.

 rys5

Rys. 5. Dodawanie ULTIMATE ręcznie podczas testu

 

Środek został przebadany przez Fraunhofer Institute (IFAM) Bremen. Powierzchnie poddane obróbce z użyciem PantaTec Ultimate zostały przebadane pod kątem zdatności do pokryć antykorozyjnych. Elementy zostały prześwietlony za pomocą spektroskopii elektronów w zakresie promieniowania X (XPS), co potwierdziło odpowiednie przygotowanie powierzchni do nanoszenia powłok. Dodatek PantaTec ULTIMATE wykazuje zatem doskonałe wyniki. Od czasu premiery rynkowej, liczba użytkowników PantaTec szybko rośnie. Są to głównie firmy zajmujące się nakładaniem powłok antykorozyjnych, malowaniem na mokro, malowaniem proszkowym, powłokami metalowymi, a także firmy z obszaru optymalizacji procesu śrutowania. Wsparcie z wykorzystaniem PantaTec ULTIMATE pozostaje często niezbędne, ponieważ warunki pracy różnią się dla każdego zastosowania. Wszystko zależy od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, projektu instalacji śrutującej, trybu pracy , rodzaju i stanu mieszanki roboczej.

panatec3

panatec4

Nasi Partnerzy